Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505

3K platforma

DMO Českobudějovicko-Hlubocko si jako vhodnou 3K platformu pro řízení TO Budějovicko zvolil Výkonný výbor Turistické oblasti Budějovicko.

Činnost 3K platformy by měla být především pravidelná, s frekvencí jednání odpovídající potřebám destinace. 3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. Pro jednání Výkonného výboru jsou informace získávané i pomocí dalších pracovních skupin a osobních konzultací se subjekty cestovního ruchu.

Výkonný výbor Turistické oblasti Budějovicko je volně přístupný všem subjektům a zájemcům o zapojení se do fungování DMO.

Termíny setkání pro rok 2020, obvyklý začátek 9:00.
- 7.1.2020
- 7.4.2020
- 18.6.2020
- 10.11.2020

V případě zájmu o účast na setkání kontaktujte produktového manažera Tomáše Polanského, který Vám upřesní místo a čas jednání. 

Pravidelná pozvánka pro uvedenou 3K platformu je určena pro:

Jméno a příjmení Subjekt
David Šťastný Hluboká nad Vltavou z.s.
Viktor Vojtko město České Budějovice
Dagmar Škodová Parmová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicicíh
Jiří Svoboda město České Budějovice (primátor města)
Tomáš Jirsa město Hluboká nad Vltavou (starosta města)
Ivo Machálek město Týn nad Vltavou (starosta města)
Tomáš Polanský Stezka Vltavy z.s.
Vojen Smíšek DMO Českobudějovicko-Hlubocko - marketing
Veronika Čermáková DMO Českobudějovicko-Hlubocko - vzdělávání
Jindřich Soukal město Hluboká nad Vltavou - předseda komise cestovního ruchu, Diversion Promotion s.r.o.
Martin Mlčák město České Budějovice - oddělení cestovního ruchu, TIC České Budějovice
Petr Šalda Grand Hotel Zvon
Jiří Borovka Koncept LANNA
David Slepička město Týn nad Vltavou
Tomáš Petřík Sportovně relaxační areál Hluboká
Petr Novotný Residence Hotels
Aleš Seifert, Renata Křížková Alšova jihočeská galerie
Luděk Edelman Casino Mariner
Jitka Kramářová Vodárenská věž České Budějovice
Jana Gribbinová Návštěvnické centrum JE Temelín
Tomáš Svoboda Jihočeské muzeum
Michal Bedřich Zámek Mitrowicz
Jan Laluch Koh-i-Noor Hardtmuth
Martin Švihel ZOO Hluboká
Michaela Čeňková Výstaviště České Budějovice
Miroslav Jiříček SMO Vltava
Gabriela Veselá Jihočeské divadlo
Jaromír Polášek, Klára Kaštylová, Monika Smetanová Jihočeská centrála cestovního ruchu
Petr Klika Klika Kitchen, předseda komise cestovního ruchu České Budějovice
Lucie Jozová město Hluboká nad Vltavou - kultura a cestovní ruch
Martina Vodičková Jihočeské letiště České Budějovice
Petr Soukup Jihočeský kraj - vedoucí odboru KHEJ
Matyáš Hric České Budějovice z.s.
Simona Homolková TIC Hluboká nad Vltavou
Michaela Slepičková TIC Týn nad Vltavou
Jindřich Kubeš TIC Bosonoha, Kavárna LANNA České Budějovice

Další hosté jsou oslovování v případě tematicky zaměřeného jednání, případně zváni v průběhu individuálních jednání k připojení se k aktivitám DM.

Termíny a zápisy jednání za rok 2019.
- 25.1.2019
- 19.3.2019 (+ valná hromada)
- 26.6.2019
- 19.11.2019

Naším cílem je i vysoká účast subjektů z naší TO na akcích krajského destinačního managementu - Jihočeské centrály cestovního ruchu. V rámci těchto setkání probíhají další menší jednání a porady.

Výkonný výbor (nebo jeho část) se účastní i dalších jednání, které jsou pro 3K platformu důležité.

Setkání subjektů cestovního ruchu

  • organizujeme menší setkání v rámci konference Travelcon (jaro-před sezonou) a velké setkání subjektů cestovního ruchu (podzimní-poslední týden v listopadu) pro zhodnocení proběhlé sezony a přípravě na další. Na setkání je vyhlášen termín na příští rok. Koncept setkání: zhodnocení sezony, rozdělení do pracovních skupin Gastro, Ubytování a Turistické cíle a příprava plánů na další období. Termín možno sledovat i v rámci naší sekce Vzdělávání. ​​​​Podzimní setkání subjketů cestovního ruchu je i místem setkání naší 3K platformy.

Investiční pracovní skupina

  • důležitým pilířem fungování destinace je sekce Investiční - probíhají setkání se subjekty cestovního ruchu, zástupci samospráv a investory (složení dle zaměření projektu). Setkání vycházejí z tohoto dokumentu, který se tak dále rozpracovává.

Setkání turistických informačních center + facebooková skupina

  • v rámci turistické oblasti máme certifikovaná i necertifikovaná informační centra. Pořádáme 2x ročně vlastní setkání TIC + se společně účastníme i krajského setkání pracovníků TIC, kde můžeme tvořit další pracovní skupinu. Pro potřeby TIC byla vytvořena facebooková skupina, kde si lze předávat aktuální informace a zkušenosti.

Vzdělávací workshopy

  • pravidelně organizujeme vzdělávací workshopy. Nejen, že tím chceme zvýšit kvalitu služeb v TO, ale je to i vhodná platforma pro networking a řešení konkrétních případů z praxe. K workshopům patří i velké konference Travelcon (duben) a Lodě na vltavské vodě (květen), kterých se 3K platforma účastní.

Komise cestovního ruchu

  • účastníme se městských komisí cestovního ruchu - zejména ve městěch České Budějovice a Hluboká nad Vltavou. Zde máme možnost diskutovat se zástupci politických stran, ale i se zástupci turistických cílů. Zároveň zveme předsedy komisí CR na naše setkání 3K platformy Výkonného výboru Turistické oblasti Budějovicko.