Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505

Produkty

Produkty CR

Vycházíme ze strategických dokumentů, kdy chceme díky produktům posilovat aktivizaci cílových person a trhů, čímž naplníme naše rozvojové cíle. Přehled a práci s produkty uvádíme i ve výroční zprávě.

Stezka Vltavy

Název: Stezka Vltavy
Přínos/obsah produktu:Propojuje jednotlivé nabídky cestovního ruchu, utváří souvislý koncept dovolené/trávení volného času na vodě, zpřístupnění lodí bez nutnosti kapitánských zkoušek, zatraktivnění dalších úseků řeky mimo tradiční úsek Vyšší Brod-Český Krumlov-Boršov.
Komponenty/skladba produktu: Lodní doprava, půjčovny sportovních vybavení, gastropodniky podél stezky, půjčovny lodí, turistické cíle podél stezky.
Komunikační témata - hodnota pro návštěvníka: Odpočinek pro každého, aktivity na vodě i podél ní, návaznost na koncept "Město a voda".
Spolupráce na stanovení a rozvoji produktu:DMO Českobudějovicko-Hlubocko z.s., provozovatelé služeb, JCCR, CzechTourism Stezka Vltavy z.s., města České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou.

Stezka Vltavy - hlavní produkt turistické oblasti se zaměřuje na aktivity na vodě i podél ní. Propojuje celou destinaci skrze řeky Vltavu, Malši, Lužnici a Munický rybník, na kterých probíhá
lodní doprava. Produkt je široce orientovaný s ohledem na množství nabízených aktivit a jeho cílovou skupinu. Hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a skipeři, tedy bonitní majitelé či uživatelé
lodí. K prezentaci tohoto produktu byl vytvořen samostatný produktový web www.stezkavltavy.cz a sociální sítě @stezkavltavy. V následujících letech se chceme zaměřit na přímý prodej přes produktový web, aby nedocházelo pouze ke zprostředkování aktivit a produkt se mohl dál soběstačně rozvíjet. V souvislosti s tímto produktem vyvíjela destinace množství aktivit k rozvoji doprovodné
infrastruktury a investic v této oblasti.
Propagujeme zejména online skrze naše sociální sítě (@jiznicechy nebo produktový @stezkavltavy). Využíváme i možnost presstripů, tištěných brožur a destinačního časopisu. Stezka Vltavy je cílená dle vybraného produktu - vyhlídkové plavby, ubytování na lodi, půjčovna kol, atp.

Máme v prodeji i vlastní merch v podobě triček a klobouků, který prodáváme v zapojených TIC a kapitanátech.

V rámci projektu vznikly i audioprůvodci, kdy jsme lodě vybavili reproduktory a možností přehrávání zvukových stop se zajímavostmi o okolních atraktivitách. Při oslavách 100 let republiky jsme jako součást produktu vytvořili "100 let na Vltavě – proti proudu času", kdy jsme na vybraná místa umístili repliky vorů a informační tabule s tématikou plavení dřeva a vývojem splavnosti Vltavy. Z akce vzniklo i video, kde symbolicky hraje Jihočeská filharmonie na dobovém voru skladbu Vltava.

Stezka Vltavy byla podkladem pro vznik národní úrovně produktu Řeka Vltava, motivací k námi organizovaného vzdělávání odborné veřejnosti při akci Lodě na vltavské vodě (https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/78-lode-na-vltavske-vode) a popularizační event pro veřejnost Festival Vltavy – Lodě na vltavské vodě - https://www.festivalvltavy.cz

Vegan Guide

Název: Vegan Guide
Přínos/obsah produktu: zpřístupnění specifické gastroturistiky, usnadnění cestování - vytvoření vegan friendly destinace, doporučení kvalitních a spolehlivých lokalit.
Komponenty/skladba produktu: Gastroprovozy, turistické cíle a eventy.
Komunikační témata - hodnota pro návštěvníka: Není nutné mít strach z nedostatečné nabídky rostlinné stravy, vyzkoušejte ty nejlepší podniky tohoto segmentu v naší destinaci.
Spolupráce na stanovení a rozvoji produktu: DMO Českobudějovicko-Hlubocko z.s., zúčastněné gastroprovozy, pořadatelé akcí, provozovatelé turistických cílů, JCCR, město České Budějovice, ambasadoři produktu.

Vegan Guide - tento úzce profilovaný produkt byl vytvořen na základě průzkumu trhu. Mapuje nabídku krajského města pro skupinu návštěvníků se specifickými stravovacími požadavky, pro kterou může být důležitým rozhodovacím faktorem. Z průzkumů vyplývá, že vegani mají často obavy, zda cílová destinace adekvátně pokrývá jejich specifické stravovací požadavky. Koncept produktu vychází z faktu, kdy tato skupina lidí, se zaměřením na rostlinnou stravu, je ochotna za jídlo utratit více peněz, ale potřebuje informace, zda a kde lze sehnat. Tento produkt byl podpořen také speciálním presstripem a přehledovou brožurou, která je k dispozici v anglickém jazyce a pouze v online podobě. Důvodem, proč je brožura distribuována zejména online, je ekologické pojetí propagace tohoto produktu. Anglický jazyk je zvolen s ohledem na zahraničního návštěvníka, kterému usnadňuje orientaci, ale zároveň je v rámci této komunity vhodný také pro naši cílovou skupinu v oblasti DCR - tedy Prahu.

Online naleznete na profesním webu: https://www.cb-hl.cz/media-banka/publikace

Instagramová stezka

Název: Instagramová stezka
Přínos/obsah produktu: Přivedení návštěvníka do méně navštěvovaných lokalit, prodloužení pobytu, vytvoření pomyslné turistické trasy. 
Komponenty/skladba produktu: Unikátní fotogenická místa.
Komunikační témata - hodnota pro návštěvníka:Pochlubte se unikátním místem, krásnou fotografií na sociálních sítích, skvělý tip na výlet.
Spolupráce na stanovení a rozvoji produktu: DMO Českobudějovicko-Hlubocko z.s., města České Budějovice a Hluboká nad Vltavou, TIC Hluboká nad Vltavou, subjekty vybraných lokalit, JCCR.

Instagramová stezka - v roce 2019 jsme vytvořili pokračování #instastezky, kterou rozvíjíme dle měst v destinaci. Na Hlubokou nad Vltavou navazují České Budějovice. V
dalších letech chceme produkt po dokončení testovacího období vyhodnotit, ucelit celou destinaci s kompletní nabídkou doprovodných aktivit a zároveň centralizovat na krajskou
úroveň. Hlavním cílem tohoto produktu je vytvářet příležitosti pro sdílení zážitků z naší destinace a oslovit i mladší skupinu návštěvníků, kteří nám mohou pomoci šířit obsah na sociálních
sítích a budovat tím povědomí o naší turistické oblasti. Pro návštěvníky jsme vytipovali nejlepší fotogenická místa, která by měla být unikátní pro oblast Budějovicko a stojí za to kvůli nim přijet. Vyhledávali jsme lokality tak, abychom návštěvníka nechali prozkoumat co největší území v okolí měst Hluboká nad Vltavou a
České Budějovice a ukázali mu tak i méně známá místa. 
V rámci komunikace produktu je využíván jednotný tag #instastezka a obsah lze najít také na jednotlivých webových stránkách měst - https://www.budejce.cz/instaplaceshttps://www.hluboka.cz/instaplaces.
Vznik instagramové stezky navazuje na proběhlý #instaudit, kdy jsme do destinace pozvali TOP12 českých instagramerů (např. Hynek Hampl, Natálie Kotková, Pavel Daněk, atd.) -
casestudy na Youtube “TOP 12 instagramerů - How we do instagram - First Instaudit in the world - Czech republic” - https://youtu.be/vinTi_TE4P0

Instagramová stezka je propagována i skrze náš ambasadorský program na mladší skupinu návštěvníků. Online reklama (soc. sítě, PR články, sponzorované příspěvky, TV spoty atd. se nám jeví jako nejekonomičtějčí, nejefektivnější a nejlépe měřitelná v ohledu na konverze k reálným návštěvníkům.

V roce 2018 jsme využili k natočení 2 dílů o instastezce tvůrce Aika & Johanku. V roce 2019 jsme propagovali tento produkt skrze náš ambasadorský program. Vzniklé a publikované podklady jsou stále aktivní a jejich dosahy rostou.

V rámci zmíněných produktů zahrnujeme celoplošně turistické cíle destinace interaktivní online mapa - bit.ly/mapazapojenychsubjektu


Připravujeme:

Příběhy místních – opravdová láska

  • V ohledu na tematický rok Jižních Čech chceme připravit putování po zajímavých osudech místních obyvatel a podniků. V roce 2020 jsme natočili sérii Podcastů s názvem Budějckej Podcast na platformách Spotify, Apple Podcasts, Goodle Podcasty, RRS čtečky nebo s obrazem nahráváme na kanál YouTube, kam tak pravidelně dodáváme obsah. K podcastovým dílům máme připravenou DL brožuru a blogové články. Cílem je návštěvníkům představit osudy lidí i budov, kolem kterých mohou procházet. Takto by mohli k místu získat jiný vztah a nový pohled. Podtitul podcastu je "Až pojedete k nám na jih" - lidé si mohou poslechnout zajímavosti a inspiraci, kam vyrazit i během cesty na dovolenou.

Inspirace: ulice osudů v Lisabonu

Svatební audit - pozastaveno z důvodu odstoupení hlavního partnera projektu v době COVIDu - změna majitele svatebního místa, čímž se změnila přístupnost místa

  • Jelikož máme pro svatby velký potenciál a je to pro nás zajímavá cílová skupina, vytvořili jsme si audit svatebních služeb u nás a poptávku v zahraničí. V tuto chvíli máme vstupní data a připravujeme produkt se svatební tématikou, kdy se bude jednat o větší svatby, které zároveň stráví i nějaký čas v rámci destinace a celého kraje.

Prodloužený víkend

  • Máme připravený koncept na propagaci prodlouženého víkendu (34 dni v naší destinaci). Chtěli jsme aplikovat v rámci roku 2020, kdy se očekávalo větší množství prodloužených víkendů ve spojitosti se státním svátkem. Přesunuto na rok 2021 - cílem podpořít mimosezónu 2021.

Pivní stezky

  • Chceme využít potenciál trasy číslo 1 krajského produktu, kterou chceme stále aktualizovat, modernizovat, zapojovat nové prvky a propagovat, jelikož jsou do ni zapojeny všechny pivovary z naší destinace + vznikají stále nové. Slibujeme si od toho i propojení v rámci kraje a distribuci krajského produktu. Mimosezóna 2021.

Sportovní soustředění

  • Produkt pro sportovce. Vytvořena platforma poptávkového formuláře na našich webových stránkách, brožura s přehledem sportovních zařízení a vývoj obchodního oddělení, které může toto portfólio nabízet.

Filmová stezka

  • Ukázka míst s filmovou tématikou - propojení skrze TIC.

 

today E-liquid may be the earliest brand still running a business.

tf rolex cellini mens 39mm m50515 0008 automatic for sale is good and chic.best luxury fake rolex price on the for the consistent expansion.
https:/www.traditionrolex.com/42