Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Aktuální informace - koronavirus

2.3.2020 15:42 – Informace pro personál ubytovacích zařízení  v souvislosti s aktuálním výskytem nového koronaviru. 

Dokument ke stažení ZDE.

Co je koronavirus?

Nový koronavirus jako původce onemocnění s názvem COVID-19 se poprvé objevil v Číně, především ve městě Wu-chan a v provincii Chu-pej. Postupně se virus rozšířil na celou oblast Číny. 

Během krátké doby se objevil i v několika státech Asie, v Austrálii, Evropě, Africe a v Severní Americe. V současné době jsou mezi oblasti zasažené novým koronavirem zařazeny: Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie, Japonsko,  Singapur. Virus způsobuje onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, horečky, ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom.

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem a kontaktem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 1-14 dní. 

Jaké je riziko pro Evropu?
Onemocnění se již vyskytuje v Evropě, zejména v Itálii v regionech regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna a Piemont. Počty  nakažených se zvyšují. 

Jak se připravit?
Vybavit recepci hotelu respiračními rouškami, virucidním dezinfekčním prostředkem na ruce a virucidním dezinfekčním přípravkem na plochy.

V prostoru recepce umístěte informaci pro hosty přijíždějící z rizikové oblasti, aby v případě zdravotních potíží okamžitě nejlépe telefonicky  informovali pracovníka recepce a neopouštěli pokoj do doby příjezdu lékaře. 

Jak se chránit?
Dodržovat základní hygienická pravidla.

Používat dezinfekci na ruce, případně i respirační roušku, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí.

Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál).

Jak postupovat v případě, že se u osoby, která v posledních 14 dnech přicestovala z oblasti výskytu  onemocnění způsobené novým koronavirem,  objeví příznaky respiračního onemocnění (suchý kašel, dýchací obtíže, teplota nebo horečka)?
Pokud se nemocná osoba dostaví na recepci,  poskytněte jí respirační roušku a požádejte ji o okamžité nasazení. 

Nemocnou osobu izolujte na pokoji  do doby příjezdu lékaře.

Zavolejte ZZS – linka 155  (upozorněte na cestovatelskou anamnézu).
Pro potřeby epidemiologického šetření připravte dostupné údaje o nemocném (identifikační údaje, cestovní  anamnéza – kdy a odkud přicestoval, způsob dopravy)  a dále seznam osob, které byly s nemocným  v kontaktu.

O situaci informujte Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, v pracovní dobu  tel. 387 712 130, 387 712 160, 387 712 812,387 712 210 nebo na nově zřízenou pohotovostní linku 736 514 386. 

Po převozu nemocného do zdravotnického zařízení řádně vyvětrejte v pokoji nemocného   a proveďte dezinfekci ploch (pracovník vybavený osobními ochrannými pomůckami – rouška, jednorázové rukavice) v místech pobytu nemocného (např. pokoj, výtah, recepce). 

Dokument ke stažení ZDE.