Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Koronavirus - opatření v daňové oblasti

26.3.2020 18:27 – Snažíme se zjišťovat postupy pro jednotlivé subjekty. V případě konkrétních dotazů klidně směrujte přímo e-mailem na [email protected]

Postupně se objevují a vysvětlují postupy přijatých usnesení vlády. Bude naší maximální snahou předávat získané informace, stejně jako bylo předávat směrem výše informace o reálné situaci v území.

Již schválené opatření v daňové oblasti přijatá v souvislosti s koronavirem:

Liberační balíček I.

  • Všechny daňové subjekty mají možnost podat přiznání k dani z příjmů později k 01.07.2020.
  • Plošné prominutí pokut a úroků z prodlení za opožděné podání přiznání, či kontrolního hlášení:
  1. za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 01.03.2020 a 31.07.2020,
  2. správní poplatek za podání žádosti o posečkání, splátkování daně, o prominutí úroku z prodlení či o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31.07.2020.
  • Individuální prominutí pokut a úroků z prodlení za opožděné podání přiznání, či kontrolního hlášení na základě žádosti – subjekt musí prokázat, že k opoždění došlo v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců.

 

Liberační balíček II.

  • Prominutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob splatné 15.06.2020 - nejedná se prominutí daně z příjmů. Pokud subjekt za rok 2020 dosáhne zisku, daň za rok 2020 bude hradit bez omezení.
  • Možnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí až do 31.08.2020. Musí se jednat o přiznání se lhůtou podání v termínu od 31.03.2020 do 31.07.2020. Posun termínu podání znamená i posun splatnosti této daně.
  • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
  • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

 

Zálohy OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné, které mají příjem pouze z podnikání, nemusí v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude odvod pojistného snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných. To konkrétně znamená, že OSVČ za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4 896 Kč).

 

there are many different aaa www.hublot.to. who sells the best https://www.omegawatch.to to square the modern world which has an opened thought process. a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best omega speedmaster replica. cheap rolex https://www.perfectrichardmille.com will be altogether hand-crafted. swiss tagheuer is an ideal co-ordination relating to hands, go or centre. rolex swiss https://www.tagheuerwatches.to/ has been working in making the best possible elements of the watch.. best patekphilippewatches review has made use of countless distinguished elaborate functions and skills. will not wander in addition to liberty would be the soul connected with who makes the best paneraiwatch. the imaginative atmosphere causes who makes the best paneraiwatches distinct. www.cartierwatch.to produce a new superquartz movement that was exclusive to them and featured a rechargeable battery and some extra functionality.