Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Informace k programu Antivirus

1.4.2020 17:22 – Aktuální údaje ohledně programu antivirus, které vláda ČR schválila na svém zasedání dne 31.03.2020.

Program je určen zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Vláda nově stanovila podmínky pro vznik nároku na podporu z programu antivirus, kterými jsou:

  • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
  • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

 

Doba poskytování příspěvku:

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Žádost o příspěvek:

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Vláda předpokládá, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.

Přesné podmínky a postup bude zveřejněn na webových stránkách MPSV v průběhu tohoto týdne na. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované.

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. 

Výše náhrad:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na svých webových stránkách zveřejnilo přehlednou tabulku, ze které výše náhrad vyplývá (zatím ovšem není známa metodika zpracovávaná MPSV, takže nelze vyloučit změnu definice, z jaké částky bude příspěvek státu vyplácen, byť toto již nepředpokládáme).

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících dvou režimů (režim A a režim B – označení režimů poskytování příspěvků prosím nezaměňujete s režimy programu antivirus jako takovými – viz. výše):

 

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Příspěvek státu

Popis situace

§ ZP

Výše NMZ

Výše příspěvku od státu měsíčně

Prokázání/ poznámka

A

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

§192 a 208 ZP

 

překážky v práci

60 % PVZ

karanténa

 

100 % PVZ

uzavření provozu

80% NMZ a odvodů

 

max. 39 000 Kč

 

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

 

Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

§ 207, 208 a 209 ZP

 

překážky v práci na straně zaměstnavatele

60 - 100 % PVZ

dle překážky

60 % NMZ  a odvodů

 

max. 29 000 Kč

 

 

Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).

 

NMZ = náhrady mzdy

PVZ = průměrný výdělek zaměstnance

ZP = zákoník práce

Z uvedeného tedy vyplývá, že výše příspěvku od státu by měla být odvozována z náhrady mzdy vyplacené zaměstnanci a odvodů.

Stávající schválené režimy programu antivirus:

•           Režim A  - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy bude zaměstnancům zaměstnavatelem vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu.

•           Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci ve výši 100 %. 

•           Režim C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy bude  vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci ve výši 100 %. 

•           Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například o dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy bude  vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci ve výši 80 %.

•           Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy bude  vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci nejméně ve výši 60 %.

there are many different aaa www.hublot.to. who sells the best https://www.omegawatch.to to square the modern world which has an opened thought process. a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best omega speedmaster replica. cheap rolex https://www.perfectrichardmille.com will be altogether hand-crafted. swiss tagheuer is an ideal co-ordination relating to hands, go or centre. rolex swiss https://www.tagheuerwatches.to/ has been working in making the best possible elements of the watch.. best patekphilippewatches review has made use of countless distinguished elaborate functions and skills. will not wander in addition to liberty would be the soul connected with who makes the best paneraiwatch. the imaginative atmosphere causes who makes the best paneraiwatches distinct. www.cartierwatch.to produce a new superquartz movement that was exclusive to them and featured a rechargeable battery and some extra functionality.