Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Podpora COVID - Ubytování

8.9.2020 12:39 – V rubrice naleznete informace pro žadatele o dotaci k podpoře ubytovacích zařízení.

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního titulu COVID-Ubytování. 

Lhůty vyhlášené výzvy
Platnost výzvy: 07. 09. 2020 - 30. 10. 2020
Příjem žádostí o dotaci: 11. 09. 2020 - 30. 10. 2020
Rozhodné období: 14. 3. 2020 - 24. 5. 2020

Telefonní linky pro žadatele o dotaci tel.: +420 704 619 871; +420 704 619 875.  Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na covid-ubytovani@sfpi.cz.

Přílohy a podklady najdete zde.