Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Nový program COVID 2021 a nepokryté náklady

30.3.2021 11:29 – Shrnutí informací k programům COVID – 2021, výzva je již zveřejněna, a COVID – nepokryté náklady.

COVID – 2021

Žádosti do programu COVID - 2021 bude MPO přijímat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

  • O podporu může žádat podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace.
  • Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. 
  • Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021 (pokud žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu COVID 2021 podat, ale v případě jejího schválení musí bezodkladně svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, resp. o jeho vrácení).
  • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
  • Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 31. března 2021.

Více zde.

COVID – Nepokryté náklady

Výzva k programu COVID – Nepokryté náklady resort MPO zveřejní ve čtvrtek.