Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Česká unie cestovního ruchu: to vláda přece nemyslí vážně!

23.4.2021 14:07 – Česká vláda nadále likviduje podnikatele v cestovním ruchu. Nový systém balíčků, na jejichž základě bude probíhat rozvolňování, nebyl s Českou unií cestovního ruchu, největším spolkem v oblasti cestovního ruchu, vůbec konzultován a opětovně neodráží specifika cestovního ruchu.

Podnikatelé stále zůstávají v nejistotě a agonie se prodlužuje. „Vláda navíc vůbec nereflektuje to, aby umožnila očkovaným a čerstvě post covidovým klientům neomezený přístup ke službám, jak mnohokrát avizovala,“ říká Viliam Sivek, prezident České unie cestovního ruchu. 

1.     Návrh představený vládou je pro nás novinkou a nebyl s námi, jako největším spolkem v oblasti cestovního ruchu, vůbec konzultován.

2.     Návrh sice definuje, která odvětví budou otevřena, ale není jasné kdy. Návrat do normálu bude dlouhý a předložené návrhy s podmínkami otevření budou pro řadu provozovatelů nerentabilní. S ohledem na vládou nastavené kompenzace se podnikatelům nevyplatí něco dělat, aby se náhodou nepřipravili o možnost čerpat kompenzace.

3.     Vláda vůbec nereflektuje to, aby umožnila očkovaným a čerstvě post covidovým klientům neomezený přístup ke službám, jak mnohokrát avizovala.

4.     Vládou představený návrh jenom prodlouží nejistotu jak na straně poskytovatelů služeb cestovního ruchu, tak i na straně klientů a podkopává poslední články naděje přežití v cestovním ruchu. 

5.   Řada profesních organizací pro své obory připravila hygienické plány rozvolnění, které chrání podnikatele, pracovníky i návštěvníky. Tyto plány zaručují bezpečnost i rentabilitu provozu. Vše dostala vláda a ministři a nikdo je nezohlednil.

6.  Nejvyšší správní soud a jeho rozhodnutí o zrušení posledního opatření Ministerstva zdravotnictví jenom ukázal, jak chaoticky jsou přijímána vládní opatření a jak těžké je pro všechny se v nich orientovat.

Česká unie cestovního ruchu je hluboce zklamaná amatérským jednáním vlády při rozvolňování v oblasti cestovního ruchu. Chaotické přijímání vládních opatření, v nichž je velmi obtížné, často i nemožné, se orientovat, potvrzuje i čerstvé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil poslední opatření Ministerstva zdravotnictví. Vyzýváme vládu: Nenechte cestovní ruch padnout!

O ČESKÉ UNII CESTOVNÍHO RUCHU:

Česká unie cestovního ruchu, bývalé Fórum cestovního ruchu, dnes spojuje 16 profesních sdružení, v nichž je členem 7 780 subjektů, které reprezentují 181 000 pracovních míst. Unie tak pokrývá výraznou většinu odvětví, v němž v České republice ještě na jaře loňského roku pracovalo 250 000 lidí a které v roce 2019 generovalo na 3 % HDP.

Původní Fórum cestovního ruchu se přejmenovalo na Českou unii cestovního ruchu v říjnu loňského roku. Nový název vyjadřuje jednotu a odhodlanost, s níž platforma formuluje a prosazuje zájmy celého odvětví. Česká unie cestovního ruchu stále sílí – naposledy se rozrostla o významnou Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur.