Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Příjem žádostí o marketingovou spolupráci s eventy 2021

25.6.2021 11:00 – Bylo vypsáno 2. kolo pro příjem žádostí o marketingovou spolupráci s agenturou CzechTourism.

Vážení žadatelé/partneři,

Česká centrála cestovního ruchu otevře 2. kolo příjmu žádostí pro kulturní, sportovní, gastronomické či společenské eventy, které mají silný potenciál pro cestovní ruch.  

Žádat o partnerskou spolupráci je možné ZDE v termínu 22. 6. 2021 od 18.00 do 3. 7. 2021 do 18.00 

Hlásit se mohou pouze eventy, které se nepřihlásili v prvním kole příjmu žádostí! 

Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují mimo jiné návštěvnost akce, či její unikátnost, mediální zásah plánovaných marketingových aktivit, počet domácích i zahraničních návštěvníků, nabízené obsahové materiály a jejich využití pro prezentaci ČR a jejích regionů. 

Úspěšným vyplněním a odesláním hodnotícího formuláře nevzniká žadateli vůči agentuře CzechTourism nárok na uzavření spolupráce ani jakéhokoliv plnění z tohoto vyplývající. 

Agentura CzechTourism neposkytuje dotace, či jinou podporu, ale v rámci eventové spolupráce nakupuje mediální prostor a marketingové plnění spojené s eventem, vedoucí k podpoře cestovního ruchu a budování značky Česká republika.  

Všem žadatelům doporučujeme řádně si přečíst Metodiku hodnocení, kde jsou popsány priority spolupráce, cíle a požadované formy spolupráce. Počet vybíraných eventů a systém hodnocení, maximálních alokací a jejich výpočet je popsán taktéž v Metodice hodnocení, dostupné nahttps://zadost.czechtourism.cz/.

Rozpočet pro eventovou spolupráci ve druhém kole je generován zůstatkem finančních prostředků z 1. kola, díky zrušeným a přesunutým eventům z důvodů pandemické situace a je ve výši 5.000.000,- Kč vč. DPH 

 Kontaktní osoba: Lukáš Bajer bajer@czechtourism.cz