Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Czechtourism - příjem eventových žádostí 2022

3.11.2021 20:31 – Česká centrála cestovního ruchu otevře příjem žádostí pro kulturní, sportovní, gastronomické či společenské eventy, které mají silný potenciál pro cestovní ruch.

Vážení žadatelé/partneři,

žádat o partnerskou spolupráci je možné podat ZDE v termínu:

4. 11. 2021 od 18.00 do 4. 12. 2021 do 18.00

Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují mimo jiné návštěvnost akce, či její unikátnost, mediální zásah plánovaných marketingových aktivit, počet domácích i zahraničních návštěvníků, nabízené obsahové materiály a jejich využití pro prezentaci ČR a jejích regionů.

Úspěšným vyplněním a odesláním hodnotícího formuláře nevzniká žadateli vůči agentuře Czechtourism nárok na uzavření spolupráce ani jakéhokoliv plnění z tohoto vyplývající.

Agentura Czechtourism neposkytuje dotace, či jinou podporu, ale v rámci eventové spolupráce nakupuje mediální prostor a marketingové plnění spojené s eventem, vedoucí k podpoře cestovního ruchu a budování značky Česká republika.

Všem žadatelům doporučujeme řádně si přečíst Metodiku hodnocení, kde jsou popsány priority spolupráce, cíle a požadované formy spolupráce. Počet vybíraných eventů a systém hodnocení, maximálních alokací a jejich výpočet je popsán taktéž v Metodice hodnocení, dostupné na zadost.czechtourism.cz.

Plánovaný rozpočet pro eventovou spolupráci v roce 2022 je ve výši 30.000.000,- Kč vč. DPH. Zahájení eventové spolupráce je závislé na poskytnutí finančních prostředků nad rámec řádného rozpočtu agentury CzechTourism od zřizovatele agentury CzechTourism.

Kontaktní osoba:
Lukáš Bajer
bajer@czechtourism.cz