Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Manuál pro regulaci reklamy v Českých Budějovicích

1.6.2022 14:50 – Schválený Manuál regulace reklamy na veřejných prostranstvích shrnuje zásady jejího umisťování a způsob označování provozoven. Pro podnikatele a majitele provozoven se stane inspirací a vodítkem, jak správně přistoupit k firemnímu značení.

Manuál regulace reklamy

  • jednocuje a transparentně deklaruje metodický přístup památkové ochrany podle platných právních předpisů
  • hlavním smyslem a cílem je kultivovat veřejný prostor, ochránit architektonické dědictví, zamezit šířeni nevkusné a často nelegální reklamy
  • zpřehlední proces povolování a schvalování nosičů venkovní reklamy a značení provozoven
  • informuje veřejnost, úředníky, provozovatele a vlastníky objektů o vhodných způsobech řešení označení provozoven

Na manuál by měl navázat systém poskytování dotačních pobídek na grafické zpracování či na výrobu firemních značení, pokud s ním budou v souladu. Finanční příspěvek bude směřován nejen na nové provozovny, ale i na úpravu a výměnu stávajících nevhodných upoutávek. V souladu s manuálem může dojít i k úlevám z poplatku za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace při instalaci restauračních předzahrádek. Město se snaží poplatníky motivovat k tomu, aby třeba restaurační zahrádky korespondovaly s architekturou daného místa, odpovídaly jeho kvalitě a přispívaly současně k oživení uličního prostoru.

Odkaz na manuál zde