Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Argus bike festival ve Vídni

23.1.2018 14:56 – Agentura CzechTourism si Vás dovoluje pozvat k účasti na prezentaci cyklistického festivalu v centru Vídně, která se uskuteční 14. - 15. dubna 2018. Akce je určena především regionům, MTB resortům a tour operátorům s nabídkou cykloturistických pobytů v České republice.

Argus bike festival je tradiční akcí, která se ve Vídni každoročně koná již od roku 1999. Stejně jako v minulých letech se očekává návštěva více než 100 tisíc návštěvníků. Více o celé akci se dozvíte na webových stránkách http://www.bikefestival.at/.

K dispozici budeme mít maximálně 5 pozic (á cca 5 m2). Každý účastník bude mít vlastní stolek / pult na propagační materiály.  

Podmínky účasti:

  1. Podmínkou účasti je darování víkendového pobytu pro 2 osoby na dvě noci včetně zapůjčení jízdních kol v prezentované lokalitě (s platností min. 6 měsíců) do soutěže, alternativně uhrazení vystavovatelského poplatku 10 000 Kč. Uvítáme i další menší dárky (firemní suvenýry apod.)
  2. Žádný další účastnický poplatek nebude účtován. Související náklady s účastí na prezentaci si účastníci hradí sami.

Prezentace bude probíhat 14. - 15. dubna 2018 od 9:00 do 18:00 na náměstí Rathausplatz (https://goo.gl/maps/NddpKkywPPH2).

Dobu prezentace bude nutné ze strany subjektů dodržet. V případě krátkodobého opuštění stánku (např. pauza na oběd) je potřeba se domluvit se sousedním vystavovatelem nebo se zástupci CzechTourism na zabezpečení stánku. Předem na tuto skutečnost upozorňujeme, abychom předešli případným námitkám.

Za nedodržení prezentační doby na stánku je agentura CzechTourism oprávněna účtovat sankční poplatek až do výše 5.400,- Kč (300 Kč za každou hodinu neúčasti na stánku).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku (možno získat i u produktového manažera destinace Českobudějovicko-Hlubocko Tomáše Polanského na polansky@cb-hl.cz) zasílejte nejpozději do 16. února 2018 na e-mail: slajchrt@czechtourism.cz.

Dle našich zkušeností může být kapacita naplněna ještě před termínem uzávěrky.

Vaši účast, potvrzenou zasláním podepsané závazné přihlášky, před konáním akce nebo v jejím průběhu již nelze stornovat!

CzechTourism zajišťuje na vlastní náklady pronájem prostoru a expozičního nábytku.

Věříme, že uvítáte tuto jedinečnou příležitost představit se rakouské klientele.

Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Šlajchrt
slajchrt@czechtourism.cz, tel. 773 993 556
Vedoucí oddělení produkt management / Produkt manažer aktivní turismus