Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Setkání Asociace hotelů a restaurací

27.6.2018 23:24 – Další setkání AHR ČR proběhne na podzim 2018 v Českých Budějovicích.

Zveme vás na podzimní setkání AHR ČR se zástupci hoteliérů a restauratérů, a také se zástupci odborných škol z Jihočeského kraje. Budeme velmi rádi za vaši účast v diskuzním fóru k tématu spolupráce škol a zástupců praxe, k zlepšení a prohloubení spolupráce.

Místo setkání: České Budějovice
Termín setkání: pondělí 17.9.2018 10:00-12:00

Registrovat se můžete prostřednictvím emailu: sturmova@ahrcr.cz
MGR. JANA ŠTURMOVÁ | MANAŹER VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR
t: +420 236 042 384| m: +420 778 070 628| f: : +420 236 042 319
Revoluční 13 | Praha 1  | 110 00

Závěry dubnové konference ke vzdělávání

Účastníci letošní dubnové konference společně hledali cesty ke zlepšení odborného vzdělávání na středních školách. Výstupem konference bylo konstatování několika konkrétních kroků, kterými se AHR ČR, jako profesní organizace bude zabývat a jejichž cílem je zkvalitnění odborného vzdělávání.

Asociace se prostřednictvím Hospodářské komory a své sekce pro vzdělávání zapojí do řádných revizí rámcových vzdělávacích programů s cílem zrevidovat obsah a rozsah odborného vzdělávání na středních školách.

Vzhledem ke specifičnosti oborů hotelnictví a gastronomie se zapojí ve spolupráci s NÚV a MŠMT také do přípravy připravované novely školského zákona a navrhne zpřesnění rozsahupraxe žáků také mimo pracovní dny.

Dále bude AHR ČR spolupracovat na vzdělávání odborných učitelů. Nadále bude poskytovatnabídku kurzů zdarma – kurzy budou akreditovány u MŠMT. Dále zajistí nabídku letních stáží v hotelech, dle požadavků a potřeb odborných učitelů.

AHR ČR podpoří aktivity Královéhradeckého kraje, který se rozhodl snížit počty škol vyučujících obor gastronomie a hotelnictví o cca 50 %. AHR ČR vnímá tento projekt jako pilotní a v tomto smyslu je připravena spolupracovat s krajským úřadem na zajištění odborného vzdělávání pro pedagogy a praxe pro žáky včetně tematických setkání odborníkůz oboru.

V rámci připomínkování RVP a připravované novely školského zákona bychom rádi otevřeli tato konkrétní témata:

  • -  Stanovení minimální fyzické prezenční účasti v praktickém vyučování v rámci RVP: návrh 70-75 % (umožnění náhrady za neúčast) – analogie stanovení povinné účastiv rámci rekvalifikačních kurzů apod.

  • -  Podpora vytváření skupin odborného výcviku, učební a odborné praxe žáků ze všech ročníků.

  • -  Posílení počtu hodin praxe versus počet hodin pro předměty všeobecného vzdělávání

  • -  Vykonávání praxe žáků a studentů během víkendů, svátků, prázdnin

  • -  Přijímání mimo přijímací řízení, změny oboru, přestupu – tzv. “turisté“ – návrh „dvakrát a dost“ – administrativní a časová zátěž, náročnost správního řízení, rozdílové zkoušky – finanční náročnost – návrh zavedení správního poplatku, stanovení výjimek