Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Cestovní ruch na Budějovicku přinesl miliony do rozpočtů

16.7.2018 10:59 – Významnost cestovního ruchu se opět potvrdila a několikanásobně zvýšila. Přímé poplatky do městských pokladen přinesly téměř dvojnásobek oproti minulému roku.

V případě, že se jedná o nárůst o 2 miliony, už je to zajímavé číslo. Jedná se o příjem plynoucí z rekreačního a lázeňského poplatku, který je vybírán při ubytování v rámci dovolené.  Částka za ubytovací poplatek vzrostla meziročně o 33 % na 2,6 milionu.

Destinace Českobudějovicko – Hlubocko zaznamenala rekordní výběr ubytovacích poplatků a nejvyšší návštěvnost na sociálních sítích v rámci jihočeských destinací.  Výsledky monitoringu za loňský rok opět ukázaly vzrůstající trend návštěvnosti jižních Čech a jeho rekordní přínos. „Pokud vezmeme v úvahu, že se v Jihočeském kraji v roce 2016 vybralo 33,6 mil. Kč na rekreačních poplatcích a v roce 2017 ještě o 4 miliony více, tak nás těší, že právě naše destinace zaznamenala loni 50 % nárůstku celého Jihočeského kraje,“ řekl předseda destinačního managementu David Šťastný.

Projekt destinačních společností, který byl spuštěn Jihočeskou centrálou cestovního ruchu před 2 roky, má k dispozici konkrétní výsledky práce a ukazuje se, že nastavený systém přináší ovoce. „Jihočeský kraj je nejrychleji rostoucím regionem v rámci cestovního ruchu v České republice a je často vzorem dobré praxe pro ostatní. Čísla ukazují, že destinace Českobudějovicko – Hlubocko patří k nejvíce rostoucím oblastem v online prezentaci a příjmu ubytovacích a rekreačních poplatků do městských kas členských obcí včetně Hluboké,“ dodává starosta města Hluboká Ing. Tomáš Jirsa.

Destinace si určila pětiletý plán cílů, a již nyní je většina zásadních ukazatelů překonána o desítky procent. 

Mezi hodnotící činitele patří především poplatky ubytovací a rekreační, rozpočet oblastí a vytíženost ubytování. Nedílnou součástí hodnocení je i počet kulturních akcí a událostí. Větší dosah zajišťují v neposlední řadě i sociální sítě. 

David Šťastný dále zmiňuje, že je zapotřebí vybrané peníze z cestovního ruchu investovat zpět a podpořit tím rozvoj jednotlivých subjektů, život ve městě a celkovou atraktivitu města. Měla by se zlepšovat infrastruktura, kulturní i volnočasová činnost – ve prospěch místních obyvatel i turistů. „Je to podobné jako s pivem, potřebujete mít výtoč, aby to mělo ten správný efekt. Pokud budeme správně prostředky koordinovaně umisťovat, dosáhneme lepších dlouhodobých výsledků za nižší náklady. Díky možnostem destinační společnosti umíme za jednu vloženou korunu přidat další z jiných rozpočtů. I zde platí, že táhnout za jeden společný provaz je nejefektivnější. Konkrétním příkladem z praxe je využívání sociálních sítí, což je v současné době jeden z nejvýznamnějších kanálů k propagaci. Naši propagaci zaznamenalo v roce 2017 na kanále @jiznicechy přes 11 mil. lidí,“ doplňuje Šťastný.

Dobrým příkladem je fungování hotelu Zvon na českobudějovickém náměstí, který měl za loňský rok roční vytíženost 94,1 %. „Je vidět, že celá oblast Budějovicka se začíná prosazovat v online světě cestovního ruchu a dostávat se do podvědomí turistů, což je vidět nejen v obsazenosti hotelů, ale také ve výběru ubytovacích a rekreačních poplatků. Doufám, že trend podpory a vracení získaných finančních prostředků do cestovního ruchu ze strany měst a Jihočeského kraje bude pokračovat,“ dodává Petr Šalda, ředitel hotelu Zvon.

„Loňské výsledky mne velmi těší a jen dokazují dobrou kooperaci všech zúčastněných. Velké poděkování patří jednotlivým městům, subjektům cestovního ruchu i Jihočeské centrále cestovního ruchu. Věřím, že se nám povede i v příštích letech najít prostředky na podporu cestovního ruchu, a tím zajistit růst návštěvnosti a rozvoje našeho kraje,“ uzavírá hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

https:/www.traditionrolex.com/42