Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Informace ze setkání subjektů

7.2.2019 15:39 – Zápis z listopadového setkání subjektů cestovního ruchu.

Na tomto odkazu naleznete zápis a prezentaci ze setkání subjektů cestovního ruchu, které proběhlo v listopadu 2018 v Českých Budějovicích.

Setkání subjektů cestovního ruchu Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. 29. listopadu 2018 

Kdy: čtvrtek 29.11.2018 od 15:00 
Kde: Budova ČEVAK (ul. B. Němcové 12/2, Č. Budějovice) 

Program 
1. Rok 2018 v destinaci, Vltavská vodní cesta                                          
2. Grantové programy do cestovního ruchu 2019                                   
3.Panelová diskuze - problémy odvětví, cílení, marketingová podpora                                                                        
4. Investiční a marketingové plány JCCR, destinace a měst 2019    

Bod 1: Ohlédnutí za rokem 2018
Subjekty byly obeznámeny s aktivitami, které proběhly v roce 2018. Byla vytvořena DL brožura v jazykových mutacích (CZ, EN, DE), časopis pro rok 2018 také v jazykových mutacích a videa v rámci destinace. Dále byly představeny presstripy a famtripy (TBEX, Pivní stezky, Švejk,...), jak je využívána bannerová reklama a vzdělávací systém. 

Rok 2018 byl také zaměřen na vzdělávání a workshopy, již druhým rokem proběhla konference Travelcon, vytvářela se videa pro online využití. Důležitým bodem ve vzdělávání byla také Vltavská vodní cesta. Mezi dalšími vzdělávacími projekty byly např. mediální školení pro menší podniky, sociální sítě pro začátečníky, odlište se v cestovním ruchu, atd. 

ČB-HL je jednou z 11 destinací v jižních Čechách. Celkový dosah při online propagaci na facebooku byl 24 511 621, z toho ČBHL tvořilo 8 302 727, což je více jak 30%. Sdílených příspěvků měla destinace z celkového počtu 26% a 39% z celé stránky @jiznicechy tvořily komentáře u našich příspěvků. Celkový počet zhlédnutých videí v rámci kanálu jiznicechy bylo 914 249 a destinace tvořila 81%. Na instagramu byl celkový dosah JČ 1 496 635 a čtvrtina z dosahu patří destinaci ČBHL. 

Bod 2: Vltava – stezka, projekt JCCR, investice
Návštěvnost Vltavské vodní cesty je historicky nejvyšší. Počet proplavených osob je přes 
35 tisíc. Počet přeplavených lodí je přes 9 tisíc. 

Investice -       Investice v rámci Vltavské vodní cesty budou v nadcházejících letech velmi velké. Plánují se nová stání pro lodě v Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou, mola u Baby a Karlova Hrádku. V přístavu na Hluboké bude čerpací stanice a vypouštění odpadních vod. Krajský úřad vypíše grantový program na služby kolem a v rámci vodní cesty. Město Hluboká nad Vltavou  má v rozpočtu 700 tisíc na projekční práce a na mola. 

Projekt řeka Vltava - Jihočeský kraj žádá společně se Středočeským krajem na MMR.  

V roce 2018 a 2019 investují cca 10 milionů do prezentace vodní cesty – od pramenů Vltavy až po Mělník. V rámci tohoto projektu vznikne také audit služeb na Vltavské vodní cestě.

Bod 3: Grantová podpora 2019

 • Ministerstvo pro místní rozvoj 
  • Do 15.2.2019
  • Investice         
   • alokace 6 189 000 Kč / kraj
  • Marketingové aktivity v cestovním ruchu
   • pouze pro destinace   
 • Jihočeský kraj 
  • 1: Podpora rekreační dopravy (autobusy, lodě, vlaky, lanovky)
  • 2: Podpora cestovního ruchu (produkty, marketing, tematický rok, informační centra, destinace, infrastruktura, start-up)
  • 3: Podpora cyklistiky a cyklodopravy
  • 4: Podpora kultury
  • 5: Podpora filmových aktivit

 

Bod 4: Plány JCCR
Pro rok 2019 zůstanou Jižní Čechy Pohodové, toto marketingové téma bude dále rozvíjeno. Bude rozšířeno o nové produkty, kterými jsou Pohodový venkov, Regionální produkty, Vozíčkáři, Židovské památky, 16 příběhu znovuzrozených památek po roce 89 a 10 nových pěších výletů. 

Stávajícími produkty jsou Památky, Rodinná dovolená, Pivní stezky, Aktivní dovolená, Běžecké trasy, Filmová místa, Lázeňství a wellness, Rybářské zážitky a Myslivecké zážitky 

Bod 5: Prezentace a Workshopy

Travel Trade Day 2019
České Budějovice, 8. – 9. dubna 2019, Clarion Congress Hotel 

Tradiční incomingový workshop, jedinečná B2B platforma, propojení mezinárodních nákupčích celého světa a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v ČR.

Pořádá agentura CzechTourism ve spolupráci s JCCR

 

Travelcon 2019 – Odborná konference cestovního ruchu
České Budějovice, 25. – 26. dubna 2019, pavilon Z – Výstaviště České Budějovice 

Dva dny plných přednášek, workshopů a diskuzí. Otevřou se otázky současných trendů turismu, na které odborníci na cestovní ruch i profesionálové z branže přinesou nové a mnohdy nečekané odpovědi. 

Südböhmen zu Gast in Linz
16. – 18. května 2019, Linz

3 dny, 300 tisíc návštěvníků …. 

Velká prezentace regionu jižní Čechy v hornorakouském Linci. Probíhá v samém centru města na místech s velkou koncentrací lidí. Tradiční gastronomie, farmářské výrobky, kultura, řemesla, cestování, program pro malé návštěvníky 

 

Bod 6: Plány destinace
Hlavním cílem marketingové kampaně bude zaměřeno zejména na cílené a konkrétní produkty. V současné době probíhá příprava strategie na další období. Realizátorem marketingové kampaně je společnost RERA. 

Uvítáme náměty, které by pomohly vylepšit marketingovou strategii pro další období

Stávajícím formátem prezentace oblasti zůstávají kanály @jiznicechy, kanály řeky Vltavy, destinační kanály (časopis, brožura, youtube, presstrip, famtrip, veletrhy, bannerová reklama, eventy, influence marketing. Nadále bude využíván i kanál @stezkavltavy (facebook, instagram, webové stránky). 

V následujícím období bude také kladen větší důraz na komunikaci skrze informační centra. 

Bod 7: Fotobanka
V rámci destinace je využívána nová fotobanka Photopick, na kterou v následujících týdnech bude přesunuta stávající fotobanka. Nová fotobanka je přehlednější a disponuje efektivním vyhledáváním na základě klíčových slov. 

V případě zájmu budou zaslány přístupové údaje k fotobance. 

Bod 8: Diskuze se subjekty – Ubytovací zařízení
Z diskuze s ubytovacími zařízenímije patrné, že největší cílovou skupinou jsou zahraniční korporace. Problémovou skupinou jsou čínští turisté ve velkých skupinách, kteří zabookují např. celý hotel na jednu noc v týdnu. Ubytovací zařízení pak ztrácí možnost využít celotýdenních rezervací pro ostatní turisty. 

Námětem pro zlepšení spolupráce ubytovacích zařízení se školami je vytvoření informačních a náborových videí, dalším krokem by mohla být spolupráce se školami v oblasti praxe, a to i v Hluboké nad Vltavou. Problémem u studentů a absolventů je neznalost Německého jazyka. 

Ubytovací zařízení se zaměřují na spolupráci s eventovými agenturami, např. pořádání firemních akcí a večírků, svateb, apod. 

Mezi nápady na vzdělávání se objevily workshopy asertivity, soft skills a customers service. 

Bod 9: Diskuze se subjekty – Gastronomické provozy
Gastronomické subjekty hodnotily sezonu jako dobrou s obstojným počtem zákazníků. Problém spatřují v propojení zákazníků, kteří by měli přicházet z hotelů, ale to se neděje. Dalším problémem je personál, nedochází k navyšování kapacity, a tím nedojde k obsloužení více lidí. 

Cílovou skupinou gastroprovozů se stávají Němci, Rakušané a Holanďané, ti tu jsou ale spíše na okraji sezony, kdy zjistí, že tu nejsou Rusové a Čínani. Právě na čínskou cílovou skupinu je třeba si dát pozor, jelikož jejich útrata je průměrná. Mezi špatné zákazníky se mohou zařadit Italové, kteří mají špatnou platební morálku a smlouvají o cenách. 

Nejsilnější měsíce v sezoně tvoří období červen – září, nyní nastává otázka jak ideálně posílit období leden – duben. 

Pozitivní ohlasy byly na workshop Získání pracovních sil ze zahraničí – jak přitáhnout pracovní sílu, co to obnáší, co očekávají, administrativa, atp.

 • Ukrajina, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarko – špatná zkušenost 
 • Ideálně bez agentury, abychom znali i problémy konkrétních lidí, co mají za problémy
 • Propojit s úřadem práce?
 • Pozor na přelétavost těchto cizinců

Další motivační workshop např. pro kuchaře – setkání s gastronomickou osobností, probrání moderních trendů, postupy, setkání v rámci destinace.

Mezi připomínkami a nápady ze strany gastroprovozů byla podpora presstripů, účast na zahraničních veletrzích, zavedení pěší zóny do města.

V rámci vzdělávání by gastroprovozy ocenily workshopy na sociální sítě, dle úrovně zkušeností. 

S městem by rádi projednali podporu a řešení problému toalet, jelikož často fungují jako veřejná WC. 

Bod 10: Diskuze se subjekty – Turistické cíle
Turistické cíle zhodnotily uplynulou sezonu jako dobrou. Pro následující období se shodly na několika podnětech. 

Destinace by měla fungovat jako patron subjektů a informovat o dění v rámci destinace/kraje, dále např. o aktuálních grantových podporách, atd. 

Největším problémem, které subjekty shledávají, se stává společná komunikace. V rámci vodní stezky Vltavy by mělo dojít ke zlepšení komunikace a domluvy, hlavně nad cestami, aby se provozovatelé nekřížily. Dále by mělo dojít také ke sjednocení provozu komor s přístavy. 

Subjekty by využily destinační balíčky, které by obsahovaly jejich služby. Dalším návrhem byla např. společná propagace, která by mohla být efektivnější a levnější. 

Cílovou skupinou turistických cílů jsou zejména čínští turisté, Němci, Rakušané. Mezi české turisty můžeme řadit Prahu, severní a jižní Moravu, ale také samotné Jihočechy.

Subjekty by ocenily průzkumy na cílovou skupinu. 

Mezi návrhy na vzdělávání pro rok 2019 se objevila témata např. Používání a informovanost o hashtazích, zavedení oboru Lodník (viz. Vůdce plavidel – dopravní učiliště). Dále školení na manažerství, vedení, měkké dovednosti a školení v online oblasti. 

Dalším návrhem byla propagace v rámci Rakouska, aby se rozšířilo povědomí o cílech i za hranice. 

Mezi dalšími náměty k projednání byla krajská jízdenka, která je akceptována ve vlakové a autobusové dopravě. A bylo by vhodné ji akceptovat i v rámci lodní dopravy a celkově na veškerých dopravních modulech. 

V jiných zemích Evropy fungují turistické karty, tím by mohla vzniknout např. Jihočeská karta, která by po zakoupení umožňovala zvýhodněné vstupné na památky a cíle, nebo na vybrané památky zdarma. Viz inspirace Rakousko, Itálie, atd. Otázkou je financování této karty. 

Všeobecným problémem je personalistika, subjekty se potkávají s nedostatkem pracovní síly. Námětem k projednání byla propagace a informovanost o pracovních nabídkách subjektů. 

 

Prezentace k nalezení zde

Další setkání proběhne na jaře v rámci akce Travelcon a je naplánováno i podzimní setkání (viz sekce vzdělávání)