Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Jihočeši představí Vltavu jako řeku plnou zážitků

17.4.2019 15:18 – Představit Vltavu jako jednotný ucelený turistický cíl od Šumavy až po Mělník, přilákat k řece nové domácí i zahraniční návštěvníky a podpořit rozvoj turistické infrastruktury po celém jejím toku, je cílem nově zahájeného nadregionálního projektu „Vltava, řeka plná zážitků“, na jehož realizaci se společně podílejí Jihočeský a Středočeský kraj.

Obrovský turistický potenciál Vltavy je nepochybný. „Voda je zejména v létě základním kritériem při výběru rekreační lokality pro většinu z nás. Proto se také, až na výjimky, nacházejí všechny turisticky nejatraktivnější lokality v blízkosti jezer, řek či rybníků. Pro jižní Čechy je touto přirozenou severojižní rekreační osou řeka Vltava a celé její okolí. Celá tato oblast je tak samozřejmě jednou z klíčových lokalit, které věnujeme v souvislosti s podporou cestovního ruchu v regionu mimořádnou pozornost, aniž bychom ovšem opomíjeli ostatní,“uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Podle její středočeské kolegyně Jaroslavy Pokorné Jermanové je projekt Vltava pokračováním plnění memoranda mezi Jihočeským a středočeským krajem. „Memorandum se týká cestovního ruchu, ale také spolupráce v dopravní infrastruktuře a péče o Orlickou přehradní nádrž. Určitě je to dobře, protože Vltava, která protéká jak jižními, tak středními Čechami, je naše společná. Proto turista, který k ní přijede, nebo po ní pluje, není jen Středočechů, nebo Jihočechů, ale náš, a poskytovatelé služeb na území obou krajů se o něj musí dokázat dobře postarat,“řekla v této souvislosti Jermanová na letošním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.

430 kilometrů aktivit, zajímavostí a krás 

Řeka Vltava, nejdelší řeka na území České republiky, propojuje nejen kraje, ale také spoustu aktivit. Od pramene na šumavské Kvildě až k soutoku s Labem u Mělníka má 430 kilometrů. 
To znamená šest nádherných úseků, a především bezpočet zážitků a aktivit, na vodě, pro pěší, cyklisty nebo lyžaře.

„Aktivity na Vltavě byly poměrně roztříštěné. Lipno, kánoe s rafty, splavnění Vltavy od Budějovic, Orlík, Slapy a středočeská část, Praha, soutok s Labem, vše fungovalo separátně. Každý z těchto úseků Vltavy fungoval po svém. Pak jsme si řekli dost: Vltavu je třeba vzít jako jeden fenomén. Nejen pro českého, ale i pro zahraničního turistu je a musí být jedna Vltava a s ní spjaté zážitky,“konstatoval ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

JCCR je garantem celého projektu, jejím partnerem ve středních Čechách pak Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR). „Projekt se netýká pouze vlastní řeky jako vodní cesty, 
ale také cyklotras, památek, atraktivit a turistické infrastruktury kolem řeky. Na tento základ lze navázat spoustou eventů (událostí, akcí), kterými lze u Vltavy turisty udržet déle než dosud. Pomůže to také dostat turisty z turisticky hraničně exponovaného Českého Krumlova a Prahy po proudu i proti proudu Vltavy a zaměřit zájem návštěvníků Česka na další nesčetné atraktivity Středočeského a Jihočeského kraje,“ 
dodal Polášek.

JCCR v současné etapě mapuje služby, které jsou podél Vltavy nabízeny, infrastrukturu, řešení odpadů a řadu dalších věcí. Cílem je dostat k jednomu stolu pokud možno všechny subjekty podél Vltavy, aby se domluvily na společném postupu a Vltava pak fungovala jako jeden produkt cestovního ruchu. Tomu bude věnováno mimo jiné pět dubnových konferencí v Praze, Orlíku nad Vltavou, Lipně nad Vltavou, Mělníku a Českých Budějovicích.

Vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu JCCR Andrea Hanzalová doplnila, že řeka je pro účely projektu rozdělena na šest úseků. Tři se nacházejí v Jihočeském a tři ve Středočeském kraji. První úsek bude mapovat památky, zajímavosti, služby, možnosti kulturního, sportovního a dalšího využití mezi Kvildou a Novou Pecí, druhý mezi Novou Pecí a Českými Budějovicemi, třetí mezi Českými Budějovicemi a Zvíkovským Podhradím, čtvrtý mezi Zvíkovským Podhradím a Kamýkem nad Vltavou, pátý mezi Kamýkem nad Vltavou a Prahou. Poslední šestý pak mezi Prahou a Mělníkem.

Více turistických informací lze nalézt na www.vltava-reka.cz awww.vltava-river.com

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.