Menu
Manažer oblasti: +420 720 959 505
Zpět na výpis

Co je koronavirus?

28.1.2020 15:39 – Informace pro personál ubytovacích zařízení  v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV

Co je koronavirus?
Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, horečky, ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom.

Hlavní ohnisko výskytu onemocnění uvedeným virem je v oblasti Číny, především město Wu-chan (ang. Wuhan), provincie Chu-pej (ang. Hubei).  

Jak se koronavirus přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 1-14 dní. 

Jaké je teď riziko pro Evropu?
Možnost  zavlečení nákazy do Evropy se považuje za pravděpodobnou. Možnost šíření nákazy v našich podmínkách je minimální vzhledem k tomu, že občané ČR dodržují obecné hygienické zásady a orgán ochrany veřejného zdraví a zdravotnická zařízení maximálně snižují možnost šíření nákazy prováděním opatření, okamžitou izolací a vyšetřením podezřelého z nákazy.

Jak se připravit?

 • vybavit recepci hotelu respiračními rouškami, virucidním dezinfekčním prostředkem na ruce a virucidním dezinfekčním přípravkem na plochy
 • v prostoru recepce umístěte informaci pro hosty přijíždějící z rizikové oblasti, aby v případě zdravotních potíží okamžitě nejlépe telefonicky  informovali pracovníka recepce a neopouštěli pokoj do doby příjezdu lékaře. 

Jak se chránit?

 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat dezinfekci na ruce, případně i respirační roušku, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

Jak postupovat v případě, že se u osoby, která v posledních 14 dnech přicestovala z oblasti výskytu  onemocnění způsobené novým koronavirem  (Čína – Wuhan, provincie Hubei), objeví příznaky respiračního onemocnění (suchý kašel, dýchací obtíže, teplota nebo horečka)?
 

 1. Pokud se nemocná osoba dostaví na recepci,  poskytněte jí respirační roušku a požádejte ji o okamžité nasazení. 
 2. Nemocnou osobu izolujte na pokoji  do doby příjezdu lékaře.
 3. Zavolejte ZZS – linka 155  (upozorněte na cestovatelskou anamnézu).
 4. Pro potřeby epidemiologického šetření připravte dostupné údaje o nemocném (identifikační údaje, cestovní  anamnéza – kdy a odkud přicestoval, způsob dopravy)  a dále seznam osob, které byly s nemocným  v kontaktu. 
 5. O situaci informujte Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, v pracovní dny  tel. 387 712 130, 387 712 160, 387 712 812, o víkendu tel. 736514324, 736514330,736514363. 
 6. Po převozu nemocného do zdravotnického zařízení řádně vyvětrejte v pokoji nemocného   a proveďte dezinfekci ploch (pracovník vybavený osobními ochrannými pomůckami – rouška, jednorázové rukavice) v místech pobytu nemocného (např. pokoj, výtah, recepce). Při přípravě dezinfekčního roztoku s virucidním účikem a provádění dezinfekce postupujte dle příbalové informace dezinfekčního přípravku. 

 

Dopis ředitelky KHS Jčk

Vážení poskytovatelé ubytovacích služeb,

vzhledem k tomu, že vaši hosté mohou přijíždět ze zemí s vysokým výskytem  nového  koronaviru,

věnujte, prosím,  pozornost následujícím upozorněním:

V zájmu ochrany vašeho zdraví a zamezení šíření infekce při kontaktu s hostem, který má pozitivní cestovatelskou anamnézu ( pochází z Číny, navštívil Čínu nebo byl v kontaktu s osobou, která onemocněla koronavirem) a jeví příznaky akutního respiračního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel apod.), dodržujte následující postupy:

 1. použijte ochranné pomůcky- roušku, rukavice, plášť
 2. izolujte nemocného v hotelovém pokoji
 3. přivolejte zdravotnickou záchrannou službu 155
 4. kontaktujte krajskou hygienickou stanici – 736 514 363, 736 514 324

             V případě potvrzení pozitivního výsledku zajistěte:

 • úklid pokoje nemocného za použití dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem (podrobnosti viz. přiložený leták)
 • nadále poskytujte součinnost pracovníkům Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích a dbejte jejich doporučení

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Kvetoslava Kotrbová, ředitelka KHS Jčk se sídlem v Českých Budějovicích